Nếu sản phẩm lỗi từ phía kỹ thuật thì khách hàng được hoàn tiền 100% trong vòng 7 ngày kể từ thời điểm mua. Ngoài 7 ngày khách sẽ được đổi 1:1 trong vòng 30 ngày. Sau 30 ngày sẽ được hỗ trợ sữa lỗi sản phẩm từ nhà sản xuất.

Quy trình hoàn trả hàng như sau:

  1. GĐ1: Mayanh.pro tiếp nhận khiếu nại về sản phẩm: khách hàng có thể gửi khiếu nại qua email của quản lý Mayanh.pro (mayanhpro.vn@gmail.com)
  2. GĐ2: Mayanh.pro tư vấn và hỗ trợ giúp khách hàng
  3. GĐ3: Nếu khách hàng không đồng ý đổi sản phẩm hoặc không hài lòng, thì Mayanh.pro tiến hành thủ tục chuyển hoàn tiền theo quy định. khách hàng cần gửi thông tin thanh toán bao gồm: số tài khoản ngân hàng, tên chủ thẻ, tên ngân hàng và chi nhánh ngân hàng.
  4. GĐ4: Mayanh.pro chuyển hoàn giá trị trong 24h kể từ thời điểm Mayanh.pro và khách hàng chấp nhận hoàn trả sản phẩm